SUPERWOOD

Prostorný, dvoupatrový srub o dispozici 3+1. Dvě koupelny a zastřešená terasa.

Celková obytná plocha čítá 89 m2

Cena této dodávky: 540 000,- Kč.

Záloha při objednávce ve výši 50%, doplatek 30% při dovozu, zbylých 20% při předání.

Dopravou se rozumí kamion (25 t) na místo stavby. Nutné zajištění místa skládky v bezprostřední blízkosti stavby a možnost průjezdnosti a manipulace (otáčení) kamionu.

V opačném případě je nezbytná náhradní doprava na vlastní náklady od místa skládky. Pro tento případ nabízíme možnost zajištění potřebné náhradní dopravy.

Nabídkový list pro dodávku srubu SUPERWOOD

 1. Frézovaná kulatina – smrk (20 cm průměr)
 2. Vyřezání dřevěných zámků (roubení)
 3. Příprava konstrukce (100 x 200 x 60000 x 7 ks + 60 x 150 x 6000 x 10 ks)
 4. Příprava stropního dílu (70 x 150 x 50000 20 ks)
 5. Dodávka dřevěných kolíků na montáž konstrukce (suchý buk)
 6. Dodávka lněných zateplovacích pás mezi kulatiny
 7. Ošetření dřeva proti červotočům a hnilobě
 8. Nakládka a doprava materiálu na místo určení, skládka
 9. Doprava konstruktérů na místo stavby
 10. Instalace dřevěného rámu na betonovém základu klienta
 11. Instalace konstrukce
 12. Instalace příček stěn, podlah a stropů, včetně vnitřního schodiště, dle fotodokumentace
 13. Montáž střechy, tzn. krovů a podbití, bez střešní krytiny
 14. Seřezávání vnitřních a venkovních úhlů
 15. Seřezávání oken a dveří
 16. Podbití vnitřního krovu palubkami